Alternatywne i odnawialne źródła energii

W dzisiejszych czasach, niezwykle trudno nawet wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Nie ma wątpliwości również, że energia elektryczna jeszcze przez bardzo długi czas będzie podstawową formą zasilania głównie w domach. Postać tej energii, forma lub jej wykorzystanie może być bardzo różne, przede wszystkim jednak potrzebujemy jej przy przemyśle, produkcji, transporcie, oczywiście przy oświetleniu jak i przy ogrzewaniu w pośredni lub bezpośredni sposób. Jeszcze do niedawna, energii tej dostarczało nam nasze środowisko w postaci naturalnych, nieprzetworzonych paliw czyli w postaci drewna, węgla kamiennego lub brunatnego, ropy naftowej czy gazu. Niestety nieustający wzrost zapotrzebowania na tą energię, oraz kurczenie się naturalnych zasobów kopalnianych stawiają przed ludźmi pewne wyzwanie. Niezwykle ważną kwestią jest też środowisko a konkretniej jego coraz większe zanieczyszczanie. Tym wyzwaniem jest umiejętność pozyskiwania prądu ze źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr, woda czy naturalne ciepło ziemi. Atrakcyjność oraz zalety tych źródeł sprawiają, że coraz większa liczba użytkowników jest zainteresowana tym sposobem pozyskiwania energii nie tylko ze względu na środowisko, ale i kwestie ekonomiczne.