Ogrzewanie a izolacja cieplna - czyli co jest czym

Oczywiście kwestia kosztów ogrzewania nie jest taka prosta i stała. W pierwszych dwóch lub trzech sezonach grzewczych, w nowych budynkach na skutek wilgotnych jeszcze materiałów budowlanych i izolacyjnych, przeciętne straty ciepła wynoszą około 30 procent. Oczywiście niezwykle ważną rolę w kształtowaniu wydatków na ogrzewania odgrywa sam użytkownik i jego preferencje. Dla przykładu wystarczy podać, że podniesienie temperatury o jeden stopień Celsjusza podwyższy spalanie paliwa aż o 6 procent. Dlatego też, niezwykle ważną rolę w systemie ogrzewania odgrywa automatyka. System automatyczny może obniżyć moc grzewczą, a co za tym idzie temperaturę na przykład w nocy, gdy mieszkańcy śpią lub w ciągu dnia, pod ich nieobecność.

admin