Sieci cieplne

Sieci cieplne stworzone z rur preizolowanych to szybki, tani i prosty sposób na stworzenie kompletnego systemu kanalizacyjnego. Ponadto całość możemy wykonać sami we własnym zakresie. W tym celu należy umieścić dostarczony zwój rur preizolowanych w miejsce dalszego rozwijania. Wolny koniec zwoju umocować w wykopie i dalej rozwijać rurę obok wykopu. Należy pamiętać, aby w czasie rozwijania usuwać taśmy tekstylne.

Oczywiście w pierwszej kolejności należy przygotować wykop. Dla średnic 90,110 mm zaleca się montaż złączek przed włożeniem rury do wykopu. Zaleca się również odkładanie gruntu na jedną stronę wzdłuż wykopu. Rura powinna być rozwijana ze zwoju po drugiej stronie, wolnej od składowanego gruntu i umieszczana bezpośrednio w wykopie. Należy pamiętać, aby w wykopie nie znajdowały się żadne przedmioty z kanciastymi krawędziami. Materiał wypełniający należy ubijać warstwami, zagęszczając mechanicznie powyżej 50 cm przykrycia rury, Wzdłuż zasypywanego rurociągu należy układać taśmę ostrzegawczą.

Podczas układania rur w gruncie, należy zabezpieczyć zwój dwiema lub trzema taśmami tekstylnymi. Bez takiego zabezpieczenia swobodny koniec rury może odskoczyć, zagrażając okaleczeniem! Należy również unikać ocierania zwoju o ostre kanty, może to doprowadzić do zniszczenia płaszcza osłonowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji uszczelnić uszkodzone miejsce taśmą termokurczliwą. W przypadku prowadzenia rur w terenie podlegającym obciążeniu pojazdami należy rury zagłębić lub zastosować przepusty bądź płyty odciążające.

Sieci cieplne mogą być również montowane do ścian i sufitów, łatwo i praktycznie przy użyciu obejm zaciskowych z podkładką gumową. Obejmy powinny być montowane co 100 cm dla zapewnienia sztywnego prowadzenia rury. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach i nie wiemy jak profesjonalnie i prawidłowo zamontować sieci cieplne, warto skorzystać z rady wykwalifikowanej osoby lub zlecić całą operację fachowcom. Z pewnością firma, w której dokonaliśmy zakupu podzespołów sieci cieplnej posiada odpowiednio przeszkolone osoby, które pomogą nam w instalacji.