Podtrzymanie zasilania pompy CO kominka: akumulator 12V i przetwornica 230V.

Alternatywą dla kominków z rozprowadzaniem ciepła powietrzem są kominki z tak zwanym płaszczem wodnym. Są one nie tylko efektowną ozdobą salonów, ale też bardzo efektywnym źródłem ciepła.

Alternatywą dla kominków z rozprowadzaniem ciepła powietrzem są kominki z płaszczem wodnym. Są one nie tylko efektowną ozdobą salonów, ale też bardzo efektywnym źródłem ciepła.

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym nie wymagają odrębnych instalacji. Można je podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. W takim kominku, większość produkowane ciepła nie ogrzewa powietrza lecz wodę krążącą w obudowie wkładu kominkowego lub w rurach znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu płomieni.

Ilość wydzielanego ciepła nie jest stała i zależy przede wszystkim od ilości i fazy spalania paliwa w kominku. Sterowanie mocą takiego źródła ciepła jest zdecydowanie trudniejsze aniżeli ma to miejsce w przypadku kotła gazowego.

Wymiennik ciepła w kominku z płaszczem wodnym

Kominek wyposażony w płaszcz wodny jest zdecydowanie bardziej efektywny od standardowego, prostego wkładu, pozbawionego tej funkcji. Instalacja CO umożliwia rozprowadzenie ciepła w ramach rozbudowanych nieruchomości, nawet do ich najdalszych zakątków. Możliwe jest również ogrzewanie kondygnacji znajdujących się poniżej paleniska.

Jednak posiadanie takiego wkładu wiąże się z koniecznością zapewnienia stałego odbioru ciepła z paleniska. Nie można dopuścić do przegrzania instalacji wewnętrznej kominka, prowadzącej do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia i w efekcie do uszkodzenia instalacji.

Palenisko kominka charakteryzuje się sporą bezwładnością - wymaga czasu na rozpalenie i wygaszenie - zmniejszenie mocy. Problem pojawia się przy przerwie w dostawie energii elektrycznej zasilającej pompę obiegową.

Awaryjne zasilanie do pompy kominka

Decydując się na kominek z płaszczem wodnym trzeba zadbać o zapewnienie awaryjnego zasilania pompy CO tak aby nawet przy braku prądu nie doszło do nagłego zatrzymania obiegu i przegrzania instalacji. Dla domowych zastosowań i instalacji wyposażonych w 1-3 pompy powinna wystarczyć przetwornica sinus 300 - 500W. Ważne jest jednak aby dawała na wyjściu napięcie sinusoidalne a nie tylko przybliżony sinus lub sinus aproksymowany, jaki oferuje większość popularnych zasilaczy UPS do komputerów PC.

Dodatkową zaletą posiadania takiego zabezpieczenia jest możliwość ogrzewania domu również przy dłuższych przerwach w zasilaniu. Do zapewnienia długiego podtrzymania potrzebny jest jednak odpowiednio duży akumulator bezobsługowy.